KLUBBTRÄNING: JÄMNA VECKOR SÖNDAGAR mellan 10:00-12:00

Rekommendationer för en säkrare träning under COVID-19 tider är publicerade på skjutbanan.

Välkommen till Leksands Pistolklubb

Om LPK

Historia

Leksands Pistolklubb bildades 1940. Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF).

 

Information om Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet har många olika skyttegrenar.
På deras hemsida hittar du en presentation av dessa. Som medlem väljer Du vilken eller vilka grenar Du vill ägna dig åt.
Du väljer också ambitionsnivå. Vare sig Du har som mål att bli svensk mästare eller vill skjuta pistol en gång i veckan med kompisarna i klubben är Du lika välkommen och lika värdefull för Förbundet.

Leksands Pistolklubb deltar i tävlingar inom:

 • Militär snabbmatch
 • Fältskjutning
 • Nationell helmatch
 • Precisionsskjutning

IPSC Rigg Fältskytte med mål på varierande avstånd.

Information om IPSC

International Practical Shooting Confederation

Dynamiskt Sportskytte. The International Practical Shooting Confederation (IPSC) grundades 1976 för att främja, upprätthålla, förbättra och utveckla Dynamiskt Sportskytte, att värna dess principer och reglera dess internationella utövande i syfte att bidra till säker vapenhantering och säkert sportskytte bland personer med god karaktär och vandel.

Dynamiskt Sportskytte

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination. För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

IPSC Rigg IPSC Hölsterrigg

Vanliga frågor

Grundkurs / Teorikurs Pistolskyttekort

Grundkurs för nybörjare hålls vanligtvis en gång om året. Anmäl gärna intresse i god tid.

Kostnader / Medlemsavgifter / Ammunition

Ammunition kan du köpa på plats när vi har klubbträning. Om du inte har egen licens att inneha vapen/ammunition ännu förvarar vi ammunitionen åt dig. Har du egen licens och säker (godkänd) förvaringsmöjlighet hemma kan du ta med dig den hem, samt även köpa ammunition direkt i skyttebutiker.

Licenser och föreningsintyg

För att inneha ett eget vapen måste du ha tillstånd från Polismyndigheten - läs igenom och ladda ned ansökan här (Polisen). Detta kräver bl.a. ett föreningsintyg som visar ditt behov, utfärdat av pistolklubbens styrelse.

Vad behöver jag tänka på när jag ansöker om ett föreningsintyg för ett vapen?

Det är styrelsen som fattar beslut om och utfärdad föreningsintyg. Det krävs ett styrelsemöte för att besluta om och utfärda föreningsintyg. Föreningen kan endast utfärda föreningsintyg inom Svenska skyttesportförbundets pistolsektion och Svenska pistolskytteförbundet. Du är skyldig att träna och dokumentera din träning med dina vapen på ett sådant sätt att man i efterhand kan visa på resultat, träningstillfällen och behov (vg se policydokument ”Krav för föreningsintyg”)

De krav som ställs för att få ett föreningsintyg för en ny vapenlicens är sammanfattat:

 1. 18års ålder
 2. Bevis på skjutskicklighet (guldmärke)
 3. Aktivt medlemskap i föreningen och skjutverksamheten
 4. Vapnet ska vara godkänt för träning/tävling i den vapenklass/gren man ansöker om
 5. Man ska följa förenings/förbundets stadgar
 6. Man ska visa intresse för föreningsarbetet (arbetsdagar etc)
 7. Man ska ha pistolskyttekort/utbildning inom förbunden

De krav som ställs för att få ett föreningsintyg förnyelse av vapenlicens är sammanfattat

 1. Aktuell licens
 2. Bevis på skjutskicklighet (guldmärke senaste 2 åren)
 3. Aktivt medlemskap i föreningen och skjutverksamheten
 4. Behov av vapnet (du ska ha tränat/tävlat med vapnet och dokumenterat detta)
 5. Man ska följa förenings/förbundets stadgar
 6. Man ska visa intresse för föreningsarbetet (arbetsdagar etc)

Fullständigt ifylld ansökan (se exemplet) mailas/postas till den som utfärdar intyg (vanligen styrelseordförande). Målet är att det inte ska ta mer än 4 veckor att få ett föreningsintyg, förutsatt att man ger styrelsen det underlag som behövs för beslutet.


© 2022 Leksands Pistolklubb. Föreningsnummer 271.