Träning Precision onsdagar kl 18-20
Covid-19: Folkhölsomyndigheten uppmanar riskgrupper (70år och äldre eller tidigare sjukdomar) att stanna hemma!

Om Pistolskytte

Pistolskytte är en fantastisk och spännande utmaning som passar nästan alla. Under ledning av erfarna instruktörer kan du få lära dig skjutteknikens grunder och säker vapenhantering och få nya roliga upplevelser. Det finns flera olika skyttegrenar att utöva och tävla i, nedan ser du vilka vi tränar mest.

 

Varför skjuter man pistol?

Att skjuta bra kräver att man är lugn och kan koncentrera sig. Det är en utmaning mot sig själv och om man vill andra att prestera bättre och bättre. Det kan vara mycket avkopplande att fullt koncentrera sig på en sak. Gemenskapen på träningstillfällen och ev. deltagande i tävlingar är en viktig del för många.

Svenska Pistolskytteförbundet

Precisionsskjutning

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter.

Fältskjutning

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

Nationell helmatch

En kombinerad skjutning på bana mot precisionstavla, snabbpistoltavla och figurtavla på 25 m avstånd i tre delmoment. Länk

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid. Länk

Säkerheten främst.

INGEN ÄR SÅ DUKTIG ATT MAN INTE BEHÖVER TÄNKA PÅ SÄKERHET.
Lär dig de viktigaste reglerna noga!

ALLA VAPEN ANSES ALLTID VARA LADDADE.

Tills dess att du själv har övertygad dig genom visuell och taktil (kännbar) kontroll om det motsatta - kontrollera varje gång du tar upp, tar emot, överlämnar eller lägger ifrån dig ett vapen. INGA UNDANTAG!


AVTRYCKARFINGRET UTANFÖR VARBYGELN INTILL DESS DU HAR BESTÄMMT DIG FÖR ATT SKJUTA.

(och utanför varbygeln igen så fort du har skjutit ditt skott/din serie)


RIKTA ALDRIG VAPNETS MYNNING MOT NÅGOT DU INTE ÄR BEREDD ATT FÖRSTÖRA.

VAR SÄKER PÅ VAD SOM ÄR BAKOM OCH FRAMFÖR MÅLET INNAN DU AVFYRAR SKOTT.

(det kan plötsligt dyka upp hundar, barn, orienterare mm.)

Om ovanstående respekteras är riskerna för olyckor redan väldigt begränsade.
För övrigt gäller givetvis SäkB (kan laddas ner ovan via länkar) samt instruktioner för skjutbanan (sitter uppe i hallarna).
Eftersom brott mot säkerhetsbestämmelser innebär livsfara kan uppenbar okunskap av säkerhetsbestämmelser leda till avstängning och krav på kompletterande utbildning. Brott mot Säkerhetsbestämmelser civilt skytte (SäkB) kan leda till uteslutning av medlem och eller polisanmälan.
Frågor och svar
Information för nya och gamla medlemmar

Leksands Pistolklubb är öppen för alla, förutsatt att du uppfyller grundkraven att vara ordningsam, 
nykter och laglydig. Om du är nyfiken på vår verksamhet, hör av dig via e-post eller kom till någon 
av våra träningar.

- Nybörjare -

Är du nybörjare, dvs. du innehar inte pistolskyttekortet från Svenska Pistolskytteförbundet,
så kan du delta i ett prova-på pass efter anmälan under ledning av en av våra föreningsinstruktörer. 
Du har tillfälle att prova på kaliber .22 och ställa frågor. 
Ett prova-på-pass kostar 200kr och omfattar lån av klubbvapen, ammunition (upp till 50 skott .22LR och fem skott 9mm), hörselskydd och skyddsglasögon. Ta gärna med egna glasögon och hörselskydd om du har, aktiva kåpor är att föredra. 

Om du verkar tycka om det kan du anmäla dig till en kurs enligt Svenska Pistolskytteförbundet.
Vanligtvis siktar vi på en kurs på våren och en på hösten. 

Vi strävar givetvis efter nya medlemmar men endast inom ramen att vi kan erbjuda våra befintliga medlemmar en bra tränings- och tävlingsatmosfär och utveckla ett säkert och kompetent skytte. Är du nybörjare får du av organisatoriska och säkerhetsskäl endast delta under klubbträningen om du befinner dig under utbildning för "gröna kortet" eller genomför ett prova-på-pass. 

- Innehavare av "grönt kort" -

Om du redan innehar "gröna kortet" från Svenska Pistolskytteförbundet så kan du efter anmälan och godkännande av vår styrelse / föreningsinstruktör delta i våra klubbskjutningar (kostnad 70kr per pass plus ammunition (om du inte har egen/licens).

Du kan tidigast ansöka om medlemskap efter det att våra föreningsinstruktörer har lärt känna dig under ett antal klubbträningar, sedan skickar du efter ett urdrag ur belastningsregistret på dig själv som du överlämnar i slutet kuvert som öppnas i din närvaro. 
Om allt tyder på att du är en laglydig och ordningsam medborgare så är denna del inget hinder för att gå vidare i processen att bli medlem och du får givetvis tillbaka urdraget direkt på plats.

Styrelsen beslutar om antagande av nya medlemmar vid ett styrelsemöte, vanligtvis hålls dessa ca. 4 gånger per år. Du får skriftligt besked om nytt medlemskap i Leksands Pistolklubb. 
Därefter betalas medlemsavgiften in. Ingen avgift ska betalas in innan medlemskapet är godkänt av styrelsen!

- Viktigast-
Viktigast av allt när du är på banan är att du känner till, förstår och efterlever de säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB) och skjutbaneregler som gäller på våra skjutbanor.  Dessa kunskaper förmedlas bl.a. i grundkursen som leder till det "gröna pistolskyttekortet", men det är var skytts och medlems ansvar att självmant hålla sig informerad om och läsa på om dessa bestämmelser samt lagar som gäller pistolskytte och vapeninnehav.

För att undvika missförstånd vill vi vara extra tydliga med att det ENDAST är Leksands PK:s föreningsinstruktörer eller styrelsemedlemmar som får hålla i "prova på" skjutningar 
under klubbträningens tid* eller någon annan form av utbildningsverksamhet i Leksands PK:s namn eller på Leksands PK:s skjutbana, om inte annat har godkänts av nuvarande styrelsen.

Om du som ny skytteintressent har fått erbjudande av tredje part att ta del av kursverksamhet eller utbildning på Leksands PK skjutbana ber vi dig omedelbart ta kontakt med någon
representant av styrelsen. 

*Förtydligande: Du som är medlem i Leksands PK och innehar egen licens och skjutvapen får åka ner till banan med en intresserad person om han/hon att provskjuta så länge:

- du hela tiden är med och tar ansvar för skyttet och agerar skjutledare
- detta inte sammanfaller med någon av våra vanliga klubbaktiviteter
- skytte endast sker enligt SäkB (skjutvinklar, godkända mål, mm.) 
- detta berör enstaka tillfällen (för regelbundet nyttjande bör medlemskap lösas)

Som alltid rekommenderar vi att slå en signal till oss om du är osäker - det är enkelt och förebygger missförstånd!  

*Observera att vi under reguljära gemensamma skjuttider respektive klubbkvällar genomför klubbtävlingar m.m. och att planerade klubbaktiviteter går före "prova på skjutningar" av respekt för de aktiva medlemmarna - därför rekommenderas kontakt med oss på plats eller via epost/telefon för att undvika missförstånd. 

Det alla nya skyttar får börja med är träning i precision där högsta poäng (10) är en cirkel som är 5cm i diameter, och den ska du försöka träffa från 25m. Det kan låta nästan omöjligt, men efter att ha tränat ett tag så är det inte så omöjligt som det låter. För att skjuta krutpistol måste du vara minst 16 år och är du under 18 år måste du ha målsman med dig. Tänk på att du måste föranmäla dig! Du kan inte bara komma på allmän skjutträning och förutsätta att det finns lånevapen, tid och instruktör att köra ett prova på pass utan att ha hört av dig. 

Det är bra om du är på plats i god tid före utsatt starttid (minst 15 minuter för att bli klar med att hämta ut utrustning, skriva på närvarolistan). Om du kommer sent kan du få vänta utanför skjuthallen om dörren är stängd. Tänk på att grövre kalibrar än 22 LR kan avfyras och smälla mycket högljudd - ta på hörselskydd redan när du kommer ner till banan. Det är absolut förbjudet att gå framför skjuthallen om du inte är del av skyttarna som precis fick kommandot "markera" av skjutledaren!

Våra grundkurser/teorikurser är vanligtvis två per år, en på våren och en på hösten. Under kursen träffas vi under en längre tid med jämna mellanrum på kvällar eller helger och går igenom materialet från våra förbund, och det finns tillfälla att skjuta olika pistoler under instruktion av våra föreningsinstruktörer. 

Då det med jämna mellanrum förekommer förfrågningar om "snabbkurser" angående teori och Pistolskyttekortet vill vi vara tydliga med följande: Vänligen acceptera att vi inte erbjuder några former av "snabbkurser".

Detta för att det bevisligen är effektivare att lära sig delar av något under längre tid än att ta in allt på en gång. Precis som i kampsport eller sportdykning, så är säkerhet och rätt teknik det viktigaste även inom skytte. Dessutom vill vi som styrelse och föreningsinstruktörer vara säkra på och se att våra kursdeltagare får en bra utbildning och att våra medlemmar behärskar alla säkerhetsaspekter till fullo.

Medlemsavgifter för Leksands Pistolklubb

AKTIV SKYTT: 800 kr per år, tidning från SvSSF ingår. 

Passiv skytt/stödmedlemmar eller aktiv junior: 500 kr per år. 

Aktiva skyttar är de som regelbundet skjuter skott på banan eller tävlar internt eller externt.

Medlemskap kan sökas efter kursen. Obs.: Endast inbetalning av ovanstående summa leder inte till medlemskap av nya medlemmar utan beslutas i varje fall av styrelsen samt förutsätter utdrag ur belastningsregistret.

Grundkursen som efter godkända prov i teori och praktiskt skytte leder till Pistolskyttekortet kostar 2000 kr. Kursmaterial ingår (aktuella Skjuthandboken från Svenska Pistolskytteförbundet samt ett exemplar av SäkB).

Hörselskydd: Medlemmar inhandlar egna hörselskydd - det finns passiva som endast dämpar ljud samt aktiva där man hör vanliga ljud men där de skadliga dämpas automatiskt så att man kan ha dem på hela tiden och prata med andra utan att ta av dem. Vi rekommenderar aktiva kåpor. Prata gärna med oss på skjutbanan för att prova olika. Pistolklubben tillhandahåller tavlor och klisterlappar mm. för nybörjare, medlemmar förväntas ha egna klisterlappar (rullar med svarta & vita kan köpas under klubbträningen).

Skyddsglasögon: Alla skyttar rekommenderas att använda skyddsglasögon. Det finns billiga för under 100 kr som fungerar, och sport-/solglasögon med bra skydd (vissa modeller av Wiley-X eller Oakley t.ex.) börjar på 500-1000kr. Välj en modell som inte trycker ut hörselskyddet för mycket. 

Ammunition: Ammunitionskostnader skiljer sig mellan kalibrar. Kaliber .22 ammunition skjuter vi mest med och den är billigast, med ett pris på ca. 70 kr per ask med 50 skott om du köper till klubbvapen. Räkna med att skjuta 10 till 15 serier med fem skott vardera per träningstillfälle. När du senare har egen licens står det dig fritt att köpa större mängder från sportaffärer till andra priser. 

Nybörjare utan licens som går kursen kan köpa en ask med ammunition på plats och den ej skjutna ammunitionen sparar vi till dig till nästa gång du kommer på träningen, du får inte ta med någon ammunition hem utan att ha licens för resp. kaliber. Överträdande kan leda till uteslutning och eller polisanmälan då du bryter mot vapenlagen om du innehar ammunition i kaliber du saknar licens för! 

Skyttar med egen licens får inhandla ammunition i skyttesportbutiker eller på nätet till de vapenkaliber de har licens på, om ammunitionen förvaras på det sätt lagen kräver. Var skytt är skyldig att alltid själv kolla upp polisens hemsida för aktuellt gällande detaljer. 

De krutpistoler vi skjuter med inom föreningen kräver särskilda licenser från Polisen. För att få en sådan licens krävs det bland annat att du är aktiv medlem i en förening som bedriver det skyttet du söker licens på.

För de allra flesta pistolskyttar innebär det första skjutvapnet en pistol i kaliber .22 LR. Detta är en lämplig vapentyp att börja med då rekylen är begränsad (vilket alltid leder till bättre precision). 

Det som du måste ha avklarat för att kunna söka licens på en pistol i kaliber .22 är:

 • Genomförd teoretisk utbildning och godkänt prov för att få Pistolskyttekortet.

 • Minst 6 månaders aktivt medlemskap i en pistolskytteförening. Aktivt medlemskap innebär till exempel att man är med och skjuter under träningar minst en gång i månaden de senaste sex månaderna, att man tävlar (internt eller externt), ställer upp vid städdagar, ställer upp som funktionär vid tävlingar i klubbens regi, osv.

 • 3 stycken guldserier i precisionsskytte. Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.

 • 3 stycken guldserier i snabbskytte. Snabbskyttet för guldseriekraven får ske med enhands- eller tvåhandsfattning. Avståndet är 25 meter, och en guldserie innebär 6 stycken träffar på 15 sekunder mot ett cirkelmål C 30.

När detta är gjort kan du lämna en ansökan till föreningens styrelse om att få ett aktivitetsintyg beviljat. Styrelsen beslutar om att bevilja eller avslå din ansökan på ett styrelsemöte, som vi vanligtvis har en gång per kvartal. Vi kan hjälpa dig att fylla i det om du är osäker, men det är alltid den sökandes ansvar att se till att alla uppgifter stämmer. Detta intyg skickar du sedan in till Polisen och en avgift ska betalas enligt Polisens gällande priser. Tänk på att du gentemot Polisen även behöver bevisa att du kan förvara ditt vapen på ett tillfredsställande sätt. Detta betyder i praktiken ett säkerhetsskåp i den bostaden du är skriven på och som är godkänt enligt normen SS 3492. Tänk på att du aldrig får inneha ammunition som du inte har licens för. Du kan läsa mer om vapenförvaring på Polisens hemsida. Om Polisen finner dig lämplig att inneha skjutvapen så beviljas din licensansökan inom några veckor eller månader.

Grövre kalibrar

Efter att du har varit aktiv med en pistol i kaliber .22 i minst tolv månaders tid och kan påvisa behov av ett vapen i annan kaliber, så kan du ansöka om ett aktivitetsintyg för detta. Tillvägagångssättet är detsamma.

Licenstider

Givetvis bör du veta att sportskyttelicenser är tidsbegränsade (för nuvarande fem år) och måste förnyas i god tid. Det är skyttens ansvar att tänka på detta.   

Allmänt om att välja vapen och kostnader

Ett väl använt tävlingsvapen kan kosta ca. 5 000kr och uppåt i gott skick. Nya tävlingsvapen kan kosta mellan 12 000 och 35 000 kr. Bra vapen håller värdet bra och det är få andra kostnader som tillkommer förutom givetvis ammunitionen. Under utbildningen samt på klubbens skyttekvällar kan du prova på flera olika vapen som klubben tillhandahåller och eller instruktörerna har innan du bestämmer dig för en investering. Ta god tid på dig, och lär dig skillnaderna.

Licenser för Sportsskyttevapen tilldelas på fem år. Det är varje skytts ansvar att ansöka om licensförnyelser i god tid.

Precis som vid första licensen så ska grundkraven för guldserier mm. ha blivit uppfyllda, bevittnat av godkänd föreningsinstruktör eller styrelsemedlem under reguljär klubbskjutning och eller tävling, samt att medlem som söker föreningsintyg givetvis måste ha visat sig delaktig och aktiv i föreningslivet dvs. t.ex. regelbundet deltagit under klubbträning och interna tävlingar som föreningsinstruktörerna håller i.  

Guldseriekraven skiljer sig något beroende på vapenklass och ålder, har du frågor om detta är du välkommen att ställa dessa till föreningsinstruktörerna, vanligtvis finns kraven även uppsatta i skjuthallen.

Om du har svårigheter att klara kraven och känner att du behöver kompletterande träning, v.g. ta kontakt med våra föreningsinstruktörer så försöker vi ge dig mera träning i mindre grupp.

Vid varje klubbskjutning för vi en lista över deltagarna, samt skjuter i regel en enklare intern klubbtävling. Dessa listor ligger till grunden för att bedöma om någon är aktiv skytt i vår förening, och därmed även för att utfärda föreningsintyg, samt för att kunna bevisa mot Polisen vilka som är aktiva i föreningen. Var skytt bör dessutom föra en egen skyttedagbok där man noterar vilka vapen man skjuter med, träffar och godkända guldserier. 

Då vår hemsida inte alltid kan garantera att innehålla de senaste lagarna eller bestämmelser så ber vi varje skytt och licensinnehavare att själv kolla upp aktuellt gällande lagar och regler på Polisens hemsida samt i vapenlagen i god tid. 

Regler för enhandsvapen (länk till Polisens webbplats)

INFORMATION FRÅN SVSF
Från och med 15 Juli 2016 finns en ny FAP som reglerar vilka krav polisen ställer för att du ska få din licens på ett enhandsvapen, dvs pistol eller revolver. Den reglerar vilken aktivitet, träning eller tävling, du måste ha gjort de senaste 6 månaderna. Du ska kunna uppvisa aktivitet 12 gånger för ny licens och 6 gånger för att förnya licensen under senaste 6 månaderna. Detta kan vara svårt att uppnå om du ska förnya för flera vapen i början av mars. Du bör redan nu kontrollera när dina licenser löper ut och planera när du ska förnya dessa. Detta kan vara enklare att göra på hösten när du kan tillgodoräkna dig hela sommarens träning och tävlingar. Det bruka alltid bli mindre aktivitet under den mörka tiden november till mars på licensbelagda vapen. Föreningen kan endast intyga de aktiviteter som föreningen har protokollförda vid klubbens officiella träningar och från tävlingar där officiellt resultat finns. Skriv därför en enkel dagbok över dina aktiviteter, träning och tävling. Detta kan vara bra att ha om det blir diskussion i framtiden om din aktivitet. Synnerliga skäl Första kravet för synnerliga skäl är särskild skjutskicklighet, dvs uppfyllt kraven för guldmärke enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Detta har inte ändrats utan har gällt tidigare. I övrigt det som tillkommit är att aktivt medlemskap är specificerat samt vilka krav som ställs på deltagande i föreningens träning/tävlingsverksamhet. En konsekvens av detta blir att träning inom klubben ska loggas och det ska tydligt framgå med vilket vapen träningen har skett med. Vill du läsa mer om nya FAP:en så hittar du denna via länken ovan eller nederst på vår sida.

Leksands PK genomför regelbundet tävlingar under klubbskjutningar/träningspass. En mindre del av våra medlemmar deltar aktivt och regelbundet på tävlingar på andra orter inom Svenska Pistolskytteförbundets tävlingar.

Närvarolistor samt interna tävlingar är i skyttens och klubbens intresse för att kunna styrka en aktiv skytteverksamhet bland våra medlemmar. Att sedan sträva efter att bli bättre kontinuerligt med precision och teknik är givetvis bara naturligt, en enkel tävling i trevlig grupp ger ett första intryck hur det är att tävla, även om det mestadels är mot sig själv. 

Nästa steget är Rikstävlingen. Här kan skytten tävla under strikt reglementerade former på hemklubben. Vanligtvis under Mai/Juni varje år. 

Intresserade aktiva medlemmar är välkommna att följa med på en extern tävling för att se hur det går till, ta kontakt med någon av vår styrelse/och eller föreningsinstruktörer.

 

Om du är intresserad av gevärsskytte/hagelskytte v.g. ta kontakt med Leksands Skyttecentrum. Där finns även simulatorer att använda, men ta kontakt med Leksands Skyttecentrum för bokning så att personal finns på plats som kan instruera och hjälpa till med användningen. Leksands Skyttecentrum har även en Facebooksida med informationer.

Gott om glada skyttar mellan 18 och nästan 80 på bana 2.

Bild tagen under klubbskjutning.

Utrustning för alla

 • Hörselskydd
 • Säkerhets-/Skytteglasögon
 • ID kort
 • Första förband
Skyttar med eget vapen.

 • Giltiga licenser, ID kort, pistolskyttekort
 • Rengöringsset
 • Utökat Första förband (gärna med tryckförband/blodstoppare
 • Föreningsinstruktörer medför giltigt instruktörskort från Svenska Pistolskytteförbundet

Leksands Pistolklubb


Ordförande:

Jon Danielsson

Kassör:

Patrik Brandheim

Sekreterare:

Jonas Eriksson

Medlemsärenden/GDPR:

Johan Paulsen


Visa i Google Maps

Kontakt

Du kan nå oss via epost styrelsen (AT) leksandspistolklubb.se.

Obs då vi alla har andra jobb att sköta också kan vi inte garantera svar direkt, vi försöker svara snarast givetvis.

Obs. ansökningar för föreningsintyg måste vara inne i god tid! Vi har vanligtvis styrelsemöte fyra gånger per år, det är då vi beslutar om utfärdande av föreningsintyg. Enskild skytt ansvarar för att kunna bevisa uppfyllda fordringar samt att förnya i god tid.

Bankinformation

Bg 5485-0995

Märk gärna betalningar som t.ex. årsavgift, kursavgift grundkurs osv.

Ammunition mm. kan betalas via Swish (information finns på skjutbanan), Klubben hanterar ej längre kontanter.

Leksands Pistolklubb
Om Leksands Pistolklubb

Leksands Pistolklubb bildades 1940. Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF).

Besök gärna Leksands Skyttecentrum om du är intresserad av Jägarexamen, hagel- eller gevärsskytte!

Aktuella Skjuttider under vintern
(ca. Oktober/November till April, dubbelkolla med skjutledare eller i info boxen överst på sidan)

Medlemmar med pistolskyttekort: 1. och 3. Söndagen 11:00-13:00
(Obs. alltid stängt vecka 51, vecka 52 och vecka 1)
 

Aktuella Skjuttider under vår/sommar/höst:
Onsdagar mellan 18:00-20:00
Kontakta oss gärna om du inte är säker. Beroende på tid så tränar vi även fält t.ex. på torsdagar.

Obs.: Utbildning för pistolskyttekortet: Intresserade nybörjare och eller nya medlemmar hänvisas till att meddela intresse inför nästa kurstillfälle via e-post eller besök under något träningstillfälle.

 

Alla medlemmar och intresserade pistolskyttar rekommenderas att läsa de aktuella reglerna för enhandsvapen (länk till Polisens webbplats se nedan). Regelbunden och kontinuerlig träning under klubbträningen är ett måste för att få föreningsintyg i Leksands Pistolklubb!