Obs. klubbträning vinterhalvår: Vi skjuter på söndagar kl 12-14 (inte den 23.12.!)
EXTRA ÅRSMÖTE & ÅRSAVSLUTNING 2018-12-30 kl 11 på skjutbanan. Vi bjuder på korv & fika!

Om Pistolskytte

Pistolskytte är en fantastisk och spännande utmaning som passar nästan alla. Under ledning av erfarna instruktörer kan du få lära dig skjutteknikens grunder och säker vapenhantering och få nya roliga upplevelser. Det finns flera olika skyttegrenar att utöva och tävla i, nedan ser du vilka vi tränar.

 

Varför skjuter man pistol?

Att skjuta bra kräver att man är lugn och kan koncentrera sig. Det är en utmaning mot sig själv och om man vill andra att prestera bättre och bättre. Det kan vara mycket avkopplande att fullt koncentrera sig på en sak. Gemenskapen som blir av om man regelbundet är med på träningskvällarna och evtl. tävlingarna är en viktig del för många.

Svenska Pistolskytteförbundet

Precisionsskjutning

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter.

Fältskjutning

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

Magnumfältskjutning

Magnumfältskytte kan beskrivas som en kombination av precision och traditionellt fältskytte. En tävling består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter.

Nationell helmatch

En kombinerad skjutning på bana mot precisionstavla, snabbpistoltavla och figurtavla på 25 m avstånd i tre delmoment. Länk

Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid. Länk

Magnumprecisionsskjutning

En banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen.

Svenska Skyttesportförbundet

Fripistol

Utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast laddas med ett skott i taget.

Standardpistol

Utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla. Dessa består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.

Snabbpistol

Utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor där ett skott per tavla i varje 5-skotts serie räknas. Tävlingen omfattar två omgångar om 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier.

Grov- och Sportpistol

Utomhusgrenar med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 - 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.

Säkerheten främst.

INGEN ÄR SÅ DUKTIG ATT MAN INTE BEHÖVER TÄNKA PÅ SÄKERHET.
Lär dig de viktigaste reglerna noga!

ALLA VAPEN ANSES ALLTID VARA LADDADE.

Tills dess att du själv har övertygad dig genom visuell och taktil (kännbar) kontroll om det motsatta - kontrollera varje gång du tar upp, tar emot, överlämnar eller lägger ifrån dig ett vapen. INGA UNDANTAG!


AVTRYCKARFINGRET UTANFÖR VARBYGELN INTILL DESS DU HAR BESTÄMMT DIG FÖR ATT SKJUTA.

(och utanför varbygeln igen så fort du har skjutit ditt skott/din serie)


RIKTA ALDRIG VAPNETS MYNNING MOT NÅGOT DU INTE ÄR BEREDD ATT FÖRSTÖRA.

VAR SÄKER PÅ VAD SOM ÄR BAKOM OCH FRAMFÖR MÅLET INNAN DU AVFYRAR SKOTT.

(det kan plötsligt dyka upp hundar, barn, orienterare mm.)

Om ovanstående respekteras är riskerna för olyckor redan väldigt begränsade.
För övrigt gäller givetvis SäkB (kan laddas ner ovan via länkar) samt instruktioner för skjutbanan (sitter uppe i hallarna).
Eftersom brott mot säkerhetsbestämmelser innebär livsfara kan uppenbar okunskap av säkerhetsbestämmelser leda till avstängning och krav på kompletterande utbildning. Brott mot Säkerhetsbestämmelser civilt skytte (SäkB) kan leda till uteslutning av medlem och eller polisanmälan.
Frågor och svar
Information för nya och gamla medlemmar
Hur gör jag för att bli medlem i Leksands Pistolklubb?
- Steg 1 -
Börja med att ta kontakt med oss och prata med någon av styrelsen eller föreningsinstruktörerna (se sektionen "Instruktörer och Styrelse" nedan) för att bestämma en tidpunkt för att komma ner till klubbens skjutbana under våra träningsdagar.
- Steg 2a -
Är du nybörjare, dvs. om du INTE innehar det pistolskyttekortet från Svenska Pistolskytteförbundet, så börjar vi med ett prova-på pass under ledning av en av våra föreningsinstruktörer. Vi kan berätta mera om medlemskap, kostnader, skyttegrenar mm. samt hur grundutbildningen som leder till pistolskyttekortet går till.
- Steg 2b -
Om du redan innehar pistolskyttekortet från Svenska Pistolskytteförbundet ("grönt kort") och vill bli medlem hos oss, läs vidare under punkt 4.
- Steg 3 - 
Om du är intresserad nybörjare som vill gå en grundkurs som leder till det "gröna" pistolskyttekortet pratar du med ordföranden eller våra föreningsinstruktörer om när nästa kurstillfälle kommer att vara. Vanligtvis siktar vi på en kurs på våren och en på hösten, ibland kan kurser redan vara fullbokade eller ha väntelista. Vi strävar givetvis efter nya medlemmar men endast inom ramen att vi kan erbjuda våra befintliga medlemmar en bra tränings- och tävlingsatmosfär och utveckla ett säkert och kompetent skytte. Är du nybörjare får du av organisatoriska och säkerhetsskäl endast delta under klubbträningen om du befinner dig under utbildning för "gröna kortet". om inte annat har beviljats av styrelsen och att det finns extra föreningsinstruktörer att ta hand om nybörjare - detta för att säkerställa ett ansvarsfullt och säkert skytte för alla deltagare.  
- Steg 4 -
Om du redan innehar det "gröna kortet" från Svenska Pistolskytteförbundet så kan du ansöka om medlemskap efter det att våra föreningsinstruktörer har lärt känna dig under ett antal klubbträningar. Se nästa punkt.
- Steg 5 -
Ansökan om medlemskap förutsätter att du sedan tidigare har, eller efter genomgången, godkänd grundkurs erhållit "grönt kort". Obs. formulär för Ansökan av medlemskap delas endast ut personligen.
 • Sedan får du be Polisen om ett urdrag ur belastningsregistret på dig själv. Viktigt: När du får kuvertet låter du det vara oöppnat (inga undantag godkänns) och ger det till våra föreningsinstruktörer (minst två ska vara närvarande) som öppnar det i din närvaro, och om inget tyder på att du inte är en laglydig och ordningsam medborgare så är denna del inget hinder för att gå vidare i processen att bli medlem och du får givetvis tillbaka urdraget.
- Steg 6 -
Därefter beslutar styrelsen om antagande av nya medlemmar vid ett reguljärt styrelsemöte, vanligtvis hålls dessa ca. 8 gånger per år. Du får skriftligt besked om nytt medlemskap i Leksands Pistolklubb.
- Steg 7 -
Därefter, och inte innan, betalas medlemsavgiften in. Ingen avgift ska betalas in innan medlemskapet är godkänt av styrelsen.
 

- Andra viktiga punkter -

Viktigast av allt när du är på banan är att du känner till, förstår och efterlever de säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB) och skjutbaneregler som gäller på våra skjutbanor. Dessa kunskaper förmedlas bl.a. i grundkursen som leder till det "gröna pistolskyttekortet", men det är var skytts och medlems ansvar att självmant hålla sig informerad om och läsa på om dessa bestämmelser samt lagar som gäller pistolskytte och vapeninnehav. Kompletterande säkerhetskurser, även för äldre medlemmar, hoppas vi kunna erbjuda om intresse finns. 

För att undvika missförstånd vill vi vara extra tydliga med att det ENDAST är Leksands PK:s föreningsinstruktörer (i dagsläget: Mikael, Per, Lasse, Jonas) som får hålla i "prova på" skjutningar under klubbträningens tid* eller någon annan form av utbildningsverksamhet i Leksands PK:s namn eller på Leksands PK:s skjutbana, om inte annat har godkänts av nuvarande styrelsen.

Om du som ny skytteintressent har fått erbjudande av tredje part att ta del av kursverksamhet eller utbildning på Leksands PK skjutbana ber vi dig omedelbart ta kontakt med någon representant av styrelsen på ordinarie klubbkvällar eller via formuläret här på hemsidan för att klara upp det.

*Förtydligande: Du som är medlem i Leksands PK och innehar ett eget skjutvapen får åka ner till banan med vän om han/hon är intresserad av att provskjuta så länge:

 • du hela tiden är med och tar ansvar för skyttet, agerar skjutledare
 • detta inte sammanfaller med någon av våra vanliga klubbaktiviteter
 • detta berör enstaka tillfällen (för regelbundet nyttjande kräver vi medlemskap och grönt kort)

Som alltid rekommenderar vi att slå en signal till oss om du är osäker - det är enkelt och förebygger missförstånd!  

*Observera att vi under reguljära gemensamma skjuttider respektive klubbkvällar genomför klubbtävlingar m.m. och att planerade klubbaktiviteter går före "prova på skjutningar" av respekt för de aktiva medlemmarna - därför rekommenderas kontakt med oss på plats eller via epost/telefon för att undvika missförstånd. 

Det alla nya skyttar får börja med är träning i precision där högsta poäng (10) är en cirkel som är 5cm i diameter, och den ska du försöka träffa från 25m. Det kan låta nästan omöjligt, men efter att ha tränat ett tag så är det inte så omöjligt som det låter. Att skjuta ett prova-på pass kostar 100 kr, och då ingår ammunition och lån av vapen. För att skjuta krutpistol måste du vara minst 16 år och är du under 18 år måste du ha målsman med dig. Tänk på att du måste föranmäla dig (se texten ovan)! Du kan inte bara komma på allmän skjutträning och förutsätta att det finns lånevapen, tid och instruktör att köra ett prova på pass utan föranmälan

Det är bra om du är på plats i god tid före utsatt starttid (minst 10-15 minuter för att bli klar med att hämta ut utrustning, skriva på närvarolistan). Om du kommer sent kan du få vänta utanför skjuthallen om dörren är stängd. Tänk på att grövre kalibrar än 22 LR kan avfyras och smälla mycket högljudd - ta helst på hörselskydd redan när du kommer ner till banan. Det är absolut förbjudet att gå framför skjuthallen om du inte är del av skyttarna som precis fick kommandot "markera" av skjutledaren!

Våra grundkurser/teorikurser är vanligtvis två per år, en på våren och en på hösten. Under kursen träffas vi under en längre tid (månader) med jämna mellanrum på kvällar eller helger och går igenom materialet från våra förbund, och det finns tillfälla att skjuta olika pistoler under instruktion av våra föreningsinstruktörer. Om du är intresserad att gå grundkursen/teorikursen tar du kontakt med oss via formuläret på hemsidan. Därefter får du en plats på väntelistan och vi kan kontakta dig i god tid innan kursen börjar. 

Då det med jämna mellanrum förekommer förfrågningar om "snabbkurser" angående teori och Pistolskyttekortet vill vi vara tydliga med följande:

Vänligen acceptera att vi inte erbjuder några former av "snabbkurser".

Detta för att det bevisligen är effektivare att lära sig delar av något under längre tid än att ta in allt på en gång. Precis som i kampsporter eller sportdykning, så är säkerhet och bra teknik det viktigaste även inom skytte. Dessutom vill vi som styrelse och föreningsinstruktörer vara säkra på och se att våra kursdeltagare får en bra utbildning och att våra medlemmar behärskar alla säkerhetsaspekter till fullo.

Givetvis får man som utomstående ha annan uppfattning om detta. Personer som anser sig vilja lära allt på en "helgkurs" är välkomna att se sig om på annat håll.  

Medlemsavgiften för Leksands Pistolklubb är 500 kr/år. Obs sista inbetalningsdagen för medlemsavgiften är den sista Februari varje år! Att gå grundkursen som efter godkända prov i teori och praktiskt skytte leder till Pistolskyttekortet kostar 1400 kr och innehåller första årets medlemsavgift och aktuella Skyttehandboken. Aktiva skyttar som vill tävla utanför föreningen och ta del av tidningen betalar 300 kr extra per år. I längden är ammunitionen den troligtvis största kostnaden. Kaliber .22 ammunition är billigast, med ett pris på ca: 30 till 70 öre per skott*. Du kan räkna med att skjuta ca: 10 till 15 serier med fem skott vardera per träningstillfälle. Medlemmar inhandlar egna hörselskydd - det finns passiva som endast dämpar ljud samt aktiva där man hör vanliga ljud men de skadliga dämpas automatiskt. Prata gärna med oss på skjutbanan för att prova olika. Pistolklubben tillhandahåller tavlor och klisterlappar mm. Ammunition får du köpa på plats och den ej skjutna sparar vi till dig till nästa gång du kommer på träningen. Har du egen licens kan du köpa ammunition i butik eller på nätet om du kan förvara den på det sättet lagen kräver. 

*9 mm är i regel den billigaste grovkalibriga ammunitionen (ca: 2 kr/skott). Större kaliber som .44 eller .45 ACP kan kosta runt 2.50 kr per skott. Har man kunskap och intresse så kan handladdning av egen ammunition leda till billigare ammunitionspriser. Obs att det inte är tillåtet att handladda för överlåtelse, mer information hittas på MSB:s sida.

De krutpistoler vi skjuter med inom föreningen kräver särskilda licenser från Polisen. För att få en sådan licens krävs det bland annat att du är aktiv medlem i en förening som Leksands Pistolskytteklubb, men en hel del mera, detta lär du dig givetvis under grundkursen med våra föreningsinstruktörer.

För de allra flesta civila pistolskyttar innebär det första skjutvapnet en pistol i kaliber .22 LR. Detta är en lämplig vapentyp att börja med då rekylen således är begränsad vilket alltid leder till bättre precision. Framförallt är ammunitionen betydligt billigare så man har råd att träna mera.

Det som du måste ha avklarat för att kunna söka licens på en pistol i kaliber .22 är:

 • Genomförd teoretisk utbildning och godkänt prov för att få Pistolskyttekortet. I Leksands Pistolklubb genomför vi i regel två utbildningskurser per år för grundkurs och pistolskyttekortet. Fråga på klubben när nästa är planerad, det kan även aviseras på hemsidan.

 • Minst 6 månaders aktivt medlemskap i en pistolskytteförening. Aktivt medlemskap innebär till exempel att man är med och skjuter under träningar, att man tävlar, ställer upp vid städdagar, ställer upp som funktionär vid tävlingar i klubbens regi, osv.

 • 3 stycken guldserier i precisionsskytte. Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.

 • 3 stycken guldserier i snabbskytte. Snabbskyttet för guldseriekraven får ske med enhands- eller tvåhandsfattning. Avståndet är 25 meter, och en guldserie innebär 6 stycken träffar på 15 sekunder mot ett cirkelmål C 30.

När detta är gjort kan du lämna en ansökan till föreningens styrelse om att få ett aktivitetsintyg beviljat. Styrelsen beslutar om att bevilja eller avslå din ansökan på ett styrelsemöte, som vi vanligtvis har en gång i månaden. Detta intyg skickas sedan in till Polisen. Licensansökan skickar du själv in. Tänk på att du gentemot Polisen även behöver visa att du kan förvara ditt vapen på ett tillfredsställande sätt. Detta betyder i praktiken ett säkerhetsskåp i den bostaden du är skriven på och som är godkänt enligt normen SS 3492. Tänk på att du aldrig får inneha ammunition som du inte har licens för. Du kan läsa mer om vapenförvaring på Polisens hemsida. Om polisen finner dig lämplig att inneha skjutvapen så beviljar de din licensansökan.

Grövre kalibrar

Efter att du har varit aktiv med en pistol i kaliber .22 i minst tolv månaders tid och kan påvisa behov av ett vapen i annan kaliber, så kan du ansöka om ett aktivitetsintyg för detta. Tillvägagångssättet är detsamma.

Licenstider

Givetvis bör du veta att sportskyttelicenser är tidsbegränsade och måste förnyas i tid. Det är skyttens ansvar att tänka på dessa.  

Allmänt om att välja vapen och kostnader

Kostnaden för ett eget vapen kan tyckas högt. Ett använt tävlingsvapen kan kosta ca: 5000kr och uppåt i gott skick. Nya tävlingsvapen kan kosta mellan 12 000 och 30 000 kr. Bra vapen håller dock värdet relativt bra och det är få andra kostnader som tillkommer förutom givetvis ammunitionen. En del (mest ovana) skyttar tycker vissa pistoler är "häftiga" (typ Glock 17 som används av bl.a. svensk militär, eller Walther P99 som används av bl.a. tysk polis eller en Heckler & Koch VP9 som används bl.a. av James Bond i Spectre, osv.) fast dessa modeller gör det oftast onödigt svårt att prestera bra med. För att kontinuerligt skjuta godkänt bör man välja ett vapen där endast skytten ansvarar för träffbilden, och inte att vapnet i sig troligtvis leder till dåliga träffbilder i tillägg. Bara "för att polisen eller militären använder en viss typ vapen" säger ingenting om dess prestation på 25m precisionsskytte! Oftast införskaffas billiga vapen när tusentals skall införskaffas för polis/militär, och prestandan är därefter, framförallt är oftast avtryckarvikten mycket hög och ej ställbar. Under utbildningen samt på klubbens skyttekvällar kan du prova på flera olika vapen som klubben tillhandahåller och eller instruktörerna har innan du bestämmer dig för en investering. Ta god tid på dig, och lär dig skillnaderna.

Licenser för Sportsskyttevapen tilldelas på fem år. Det är varje skytts ansvar att ansöka om licensförnyelser i god tid.

Precis som vid första licensen så ska grundkraven för guldserier mm. ha blivit uppfyllda inom de senaste två åren, bevittnat av godkänd föreningsinstruktör under reguljär klubbskjutning och eller tävling, samt att medlem som söker föreningsintyg givetvis måste ha visat sig delaktig och aktiv i föreningslivet dvs. t.ex. regelbundet deltagit under klubbträning och interna tävlingar som föreningsinstruktörerna håller i.  

Guldseriekraven skiljer sig något beroende på vapenklass och ålder, har du frågor om detta är du välkommen att ställa dessa till föreningsinstruktörerna, vanligtvis finns kraven även uppsatta i skjuthallen.

Om du har svårigheter att klara kraven och känner att du behöver kompletterande träning, v.g. ta kontakt med våra föreningsinstruktörer så försöker vi ge dig mera träning i mindre grupp.

Vid varje klubbskjutning för vi en lista över deltagarna, samt skjuter i regel en enklare intern klubbtävling. Dessa listor ligger till grunden för att bedöma om någon är aktiv skytt i vår förening, och därmed även för att utfärda föreningsintyg, samt för att kunna bevisa mot Polisen vilka som är aktiva i föreningen.

Då vår hemsida inte alltid kan garantera att innehålla de senaste lagarna eller bestämmelser så ber vi varje skytt och licensinnehavare att själv kolla upp aktuellt gällande lagar och regler på Polisens hemsida samt i vapenlagen i god tid. 

Aktuellt: Nya regler för enhandsvapen (länk till Polisens webbplats)

Ny FAP från den 15 juli. Förnya din pistollicens. 2016-09-07

INFORMATION FRÅN SVSF
Polismyndigheten har nu fastställt den nya FAP som reglerar vad som krävs för licens på enhandsvapen. Ska du förnya din licens för pistol under hösten 2016 eller våren 2017 bör du vara ute i god tid.

Från och med 15 Juli 2016 finns en ny FAP som reglerar vilka krav polisen ställer för att du ska få din licens på ett enhandsvapen, dvs pistol eller revolver. Den reglerar vilken aktivitet, träning eller tävling, du måste ha gjort de senaste 6 månaderna. Du ska kunna uppvisa aktivitet 12 gånger för ny licens och 6 gånger för att förnya licensen under senaste 6 månaderna. Detta kan vara svårt att uppnå om du ska förnya för flera vapen i början av mars. Du bör redan nu kontrollera när dina licenser löper ut och planera när du ska förnya dessa. Detta kan vara enklare att göra på hösten när du kan tillgodoräkna dig hela sommarens träning och tävlingar. Det bruka alltid bli mindre aktivitet under den mörka tiden november till mars på licensbelagda vapen. Föreningen kan endast intyga de aktiviteter som föreningen har protokollförda vid klubbens officiella träningar och från tävlingar där officiellt resultat finns. Skriv därför en enkel dagbok över dina aktiviteter, träning och tävling. Detta kan vara bra att ha om det blir diskussion i framtiden om din aktivitet. Synnerliga skäl Första kravet för synnerliga skäl är särskild skjutskicklighet, dvs uppfyllt kraven för guldmärke enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Detta har inte ändrats utan har gällt tidigare. I övrigt det som tillkommit är att aktivt medlemskap är specificerat samt vilka krav som ställs på deltagande i föreningens träning/tävlingsverksamhet. En konsekvens av detta blir att träning inom klubben ska loggas och det ska tydligt framgå med vilket vapen träningen har skett med. Vill du läsa mer om nya FAP:en så hittar du denna via länken ovan eller nederst på vår sida.

Leksands PK genomför regelbundet tävlingar under klubbskjutningar/träningspass. En mindre del av våra medlemmar deltar aktivt och regelbundet på tävlingar på andra orter inom Svenska Pistolskytteförbundets tävlingar.

Närvarolistor samt interna tävlingar är i skyttens och klubbens intresse för att kunna styrka en aktiv skytteverksamhet bland våra medlemmar. Att sedan sträva efter att bli bättre kontinuerligt med precision och teknik är givetvis bara naturligt, en enkel tävling i trevlig grupp ger ett första intryck hur det är att tävla, även om det mestadels är mot sig själv. 

Nästa steget är Rikstävlingen. Här kan skytten tävla under strikt reglementerade former på hemklubben. Vanligtvis under Mai/Juni varje år. 

Intresserade aktiva medlemmar är välkommna att följa med på en extern tävling för att se hur det går till, ta kontakt med någon av vår styrelse/och eller föreningsinstruktörer.

 

Om du är intresserad av gevärsskytte/hagelskytte v.g. ta kontakt med Leksands Skyttecentrum. Där finns även simulatorer att använda, men ta kontakt med Leksands Skyttecentrum för bokning så att personal finns på plats som kan instruera och hjälpa till med användningen. Leksands Skyttecentrum har även en Facebooksida med informationer.

Gott om glada skyttar mellan 18 och nästan 80 på bana 2.

Bild tagen under klubbskjutningen, onsdag den 11. maj 2016

Utrustning för alla

 • Hörselskydd
 • Säkerhets-/Skytteglasögon
 • ID kort
 • Första förband
Skyttar med eget vapen.

 • Giltiga licenser, ID kort, pistolskyttekort
 • Rengöringsset
 • Utökat Första förband (gärna med tryckförband/blodstoppare
 • Föreningsinstruktörer medför giltigt instruktörskort från Svenska Pistolskytteförbundet

Leksands Pistolklubb

Kassör:


Per Svedu,

Visa i Google Maps

Kontakt

Du kan nå oss via epost styrelse (AT) leksandspistolklubb.se. Obs då vi alla har andra jobb att sköta också kan vi endast garantera att svara ca. en gång i veckan, tack för din förståelse. :-)
Leksands Pistolklubb
Om Leksands Pistolklubb

Leksands Pistolklubb bildades 1940 och har för närvarande nästan 80 medlemmar. Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF).

Besök gärna Leksands Skyttecentrum om du är intresserad av Jägarexamen, hagel- eller gevärsskytte!

Instruktörer och styrelse

Obs du når oss på styrelse(at)leksandspistolklubb.se

Aktuella Skjuttider under vintern:

Medlemmar med pistolskyttekort: Söndagar 12:00-14:00
(Obs. alltid stängt vecka 51, vecka 52 och vecka 1)
 

Aktuella Skjuttider under vår/sommar:

(Vi brukar i regel träna ONSDAGAR mellan 18:00-20:00, kontakta oss gärna om du inte är säker. Beroende på tid så tränar vi även fält t.ex. på Torsdagar).

Obs.: Utbildning för pistolskyttekortet: Intresserade nybörjare och eller nya medlemmar hänvisas till att meddela intresse inför nästa kurstillfälle via ovanstående formulär.

 

Alla medlemmar och intresserade pistolskyttar rekommenderas att läsa de (nya) reglerna för enhandsvapen (länk till Polisens webbplats) - regelbunden och kontinuerlig träning under klubbträningen är ett måste för att få föreningsintyg i Leksands Pistolklubb!